Servicii

DemianPrest

DEMIANPrest este autorizată ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor ( RSVTI ), cu nr. B / ORD333/S,V/162/2009.

Operatorul RSVTI desemnat în condițiile Ordinului nr.147/2006, emis de către Inspectorul de Stat Șef al ISCIR, răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor ISCIR deținute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de munca, precum și de exploatarea corectă și legală a acestora în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice din colecția ISCIR în vigoare. Procedura de autorizare, obligațiile, răspunderile și drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul nr.333/2006, emis de către Inspectorul de Stat Șef al ISCIR.

Recent posts

Categories

Archives